Vzduch - voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využívá teplo obsažené v ovzduší k ohřevu vody. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky (hydroboxu) s ovládáním. Ve vnitřní jednotce je deskový výměník, jehož prostřednictvím je předáváno teplo získané tepelným čerpadlem ze vzduchu topné vodě. Ohřátá voda slouží k vytápění budovy. V ideálním případě pomocí podlahového topení. Použít lze ale také běžné radiátory, fan coily apod. Tepelné čerpadlo je nejvhodnější instalovat do nového objektu a přizpůsobit mu návrh celého topného systému a systému ohřevu TUV. Je ale možno ho instalovat i jako další zdroj tepla stávajícího topného systému objektu, případně jím úplně nahradit stávající kotel. Hydrobox obsahuje záložní zdoj tepla (elektrokotel), který v případě nutnosti dokáže udržet požadovanou teplotu vody i v silných mrazech a proto se dá toto zařízení použít jako jediný zdroj tepla pro celý rok. Základní sestavu lze rozšiřovat. Je možno přidat akumulační nádobu nebo zásobník teplé užitkové vody případně i se slunečním kolektorem. K ohřívání TUV pak může být využito buď tepelné čerpadlo, nebo solární ohřev. Vše je řízeno elektronikou tepelného čerpadla.

PRODUKTY:
Daikin Altherma, Acond, Toshiba Estia, Mitsubishi Zubadan